FSSC 22000

FSSC 22000, FSSC (Gıda Güvenliği Belgelendirmesi Vakfı) tarafından oluşturulan ISO temelli bir gıda güvenliği yönetim sistemidir. Sistemin amacı, tüm gıda zincirinde yer alan üreticilerin gıda güvenliği sistemlerinin tetkik edilmesi ve kriterlere uyanların sertifikalandırılmasıdır. FSSC 22000; ISO 22000, ISO 22003 gibi tamamen uluslararası bağımsız standartlara dayanmakta olup dünyada söz sahibi olan ilgili birçok kuruluş ve organizasyonun geniş katılımıyla oluşturulmuştur. Söz konusu sistem; belgeli kuruluşun, gıda sektörü müşterilerinin ve tüketicilerin gereklerini sağlayabilecek sağlam ve etkin bir gıda güvenliği yönetim sistemine sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Gıda güvenliği, önemi her geçen gün artan bir konudur. Gıdaya bağlı hastalıklar yalnızca tüketicileri etkilemekle kalmayıp işletmelere de telafisi güç zararlar vermektedir. Biz de Oleamea ailesi olarak üzerimize düşen gıda güvenliği ve kalite sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirdiğimizden emin olmak ve bunu daim kılmak amacıyla söz konusu sistemin bir parçasıyız.

Onay Sertifikası