Gıda Güvenliği

Oleamea Gıda Güvenilirliği

Organik tarım; küresel çevre sorunlarının giderek arttığı günümüzde insanlara ve doğaya zarar vermeden, kimyasal gübre ve ilaç kullanımı olmadan yapılan tarımsal üretimdir. Üretimin organik olması, aslında bitki koruma ve zararlı mücadelesinde doğal yöntemleri tercih etmek anlamına gelir. Bir diğer ifade ile organik tarım; üretimin kimyasallar, yapay gübreler, pestisitler, hormonlar ve genetiği değiştirilmiş organizmalar kullanılmaksızın yapılmasıdır.

Organik tarımda ürünlerin üretilmesinden tüketilmesine kadar tüm süreç organik olup bunun güvenirliği ve izlenebilirliği organik tarımın öncelikli hedefidir. Böylece sertifikalı her üretici, ürününün tarladan sofraya kadarki serüveninde organik olduğunu ortaya koyarak tüketicinin güvenini kazanmış olur. Ürünlerimizin Türkiye (TR), Avrupa (EC) ve Amerika (NOP)’daki organik tarım düzenlemelerine ayrı ayrı uygunluğu Ceres GmbH tarafından sertifikalandırılmış olup sizleri ürünlerimizi güvenle denemeye davet ediyoruz.

FSSC 22000, FSSC (Gıda Güvenliği Belgelendirmesi Vakfı) tarafından oluşturulan ISO temelli bir gıda güvenliği yönetim sistemidir. Sistemin amacı, tüm gıda zincirinde yer alan üreticilerin gıda güvenliği sistemlerinin tetkik edilmesi ve kriterlere uyanların sertifikalandırılmasıdır. FSSC 22000; ISO 22000, ISO 22003 gibi tamamen uluslararası bağımsız standartlara dayanmakta olup dünyada söz sahibi olan ilgili birçok kuruluş ve organizasyonun geniş katılımıyla oluşturulmuştur. Söz konusu sistem; belgeli kuruluşun, gıda sektörü müşterilerinin ve tüketicilerin gereklerini sağlayabilecek sağlam ve etkin bir gıda güvenliği yönetim sistemine sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Gıda güvenliği, önemi her geçen gün artan bir konudur. Gıdaya bağlı hastalıklar yalnızca tüketicileri etkilemekle kalmayıp işletmelere de telafisi güç zararlar vermektedir. Biz de Oleamea ailesi olarak üzerimize düşen gıda güvenliği ve kalite sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirdiğimizden emin olmak ve bunu daim kılmak amacıyla söz konusu sistemin bir parçasıyız.